คุณกำลังอ่าน: งานวิจัยเผย คนรุ่นลูกหลานจะพบกับภัยพิบัติมากกว่าคนรุ่นปู่ย่าหลายเท่าตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Search

งานวิจัยเผย คนรุ่นลูกหลานจะพบกับภัยพิบัติมากกว่าคนรุ่นปู่ย่าหลายเท่าตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
Share

Share stories you like to your friends