Search

กลุ่มปลูกป่าเดินหน้าปลูกต้นไม้ 1 ล้านล้านต้นภายในปี 2030 หลังมีหลักฐานชี้ว่า สามารถช่วยการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศได้
Share

Share stories you like to your friends