Search

ภารกิจพาภูมิปัญญาอาหารไทยไปนอกโลก ทีม KEETA ของไทยผ่านการแข่งขันรอบแรก ในโครงการส่งอาหารไปอวกาศของ NASA
Share

Share stories you like to your friends