คุณกำลังอ่าน: กรมวิทย์ฯ แจงเดลต้าพลัสที่พบในไทยเป็นสายพันธ์ุ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ซึ่งยังไม่มีข้อมูลว่าจะแพร่เชื้อเร็วหรือรุนแรงขึ้นหรือไม่

Search

กรมวิทย์ฯ แจงเดลต้าพลัสที่พบในไทยเป็นสายพันธ์ุ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ซึ่งยังไม่มีข้อมูลว่าจะแพร่เชื้อเร็วหรือรุนแรงขึ้นหรือไม่
Share

Share stories you like to your friends