Search

UN ออกเตือน นานาชาติล้มเหลวเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำอุณหภูมิโลกสูงขึ้นแล้วกว่า 2.7 องศา
Share

Share stories you like to your friends