Search

ชายชาวอังกฤษได้รับการใส่ตาเทียมที่ทำขึ้นโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเป็นคนแรกของโลก
Share

Share stories you like to your friends