Search

ทีมวิจัยสหรัฐฯ เผย แม้โอไมครอนจะมีจำนวนการกลายพันธุ์สูง แต่อาจเป็นการกลายพันธุ์เพื่อ ‘ทำลายกันเอง’
Share

Share stories you like to your friends