Search

โลกเหลื่อมล้ำมากขึ้น World Inequality Lab ออกรายงาน ประชากรที่รวยที่สุด 10% ครอบครองทรัพย์สินทั้งหมด 76% ของทั้งโลก 
Share

Share stories you like to your friends