Search

เคยโดนครูยึดอะไร แล้วเจ็บใจที่สุด? ชายชาวญี่ปุ่นแอบเข้า รร.เก่ากลางดึก เพื่อทวงของที่ถูกครูยึดเมื่อ 40 ปีก่อนคืน
Share

Share stories you like to your friends