Search

แม่นยำกว่ามนุษย์? หุ่นยนต์ศัลยแพทย์ผ่านตัดส่องกล้องหมูสำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากมนุษย์
Share

Share stories you like to your friends