คุณกำลังอ่าน: “นี่ไม่ใช่สงครามเพื่อปกป้องรัสเซีย … นี่คือสงครามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชีวิต เลือดเนื้อ อนาคตของคุณ ต้องสูญเสียไปเพื่อสงครามอันไร้เหตุผลที่ถูกประณามโดยทั้งโลก”

Search

“นี่ไม่ใช่สงครามเพื่อปกป้องรัสเซีย … นี่คือสงครามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชีวิต เลือดเนื้อ อนาคตของคุณ ต้องสูญเสียไปเพื่อสงครามอันไร้เหตุผลที่ถูกประณามโดยทั้งโลก”
Share

Share stories you like to your friends