Search

Bandai Namco กำลังจะสร้าง ‘Gundam Metaverse’ โคโลนี่โลกเสมือน ลุ้นเชื่อมต่อ ‘กันพลา’ เข้ามาใช้งานได้ในนี้
Share

Share stories you like to your friends