Search

นักวิจัยพบไมโครพลาสติกในปอดมนุษย์ที่มีชีวิตเป็นครั้งแรก หลังก่อนหน้านี้พบในเลือด
Share

Share stories you like to your friends