Search

ตาลีบันออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ ให้ผู้หญิงคลุมผ้าตั้งแต่หัวจรดเท้า แนะ ถ้าไม่มีธุระ ไม่ควรออกจากบ้าน
Share

Share stories you like to your friends