Search

สเปนเตรียมให้เยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีสิทธิทำแท้งได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง
Share

Share stories you like to your friends