Search

‘อนุทิน’ ฉีดวัคซีนเข็ม 6 เผย ต้องฉีดเพราะลงพื้นที่บ่อยมาก และเพื่อยืนยันความปลอดภัยวัคซีน
Share

Share stories you like to your friends