Search

ขยับอีกก้าว! โตเกียวผ่านกฎหมาย รับรองสถานะ ‘คู่ชีวิต’ เพศเดียวกัน แต่ยังไม่ใช่แต่งงานตามกฎหมาย
Share

Share stories you like to your friends