Search

เหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ของอัฟกานิสถาน มียอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,000 รายแล้ว
Share

Share stories you like to your friends