Search

รายงานเผย ราคาแป้งที่พุ่งสูง ทำให้ ‘ขนมปัง’ กลายเป็นวัตถุที่คนเกาหลีเหนือใช้อวดรวย
Share

Share stories you like to your friends