Search

ประชาชนเกาหลีใต้ตั้งคำถาม หลังปรากฏภาพ ปธน. ‘ยุน ซอกยอล’ จ้องหน้าจอคอมฯ ที่ว่างเปล่า
Share

Share stories you like to your friends