Search

‘จุรินทร์’ แจง ไม่ได้ปล่อยปละละเลยกับการทุจริต ย้ำคดีทุจริตจำนำข้าวที่รัฐบาลก่อนทำ ก็ยังตามต่อเนื่อง
Share

Share stories you like to your friends