Search

“ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงทำให้พวกเรารู้สึกมั่นคงและเข้มแข็ง” ลิซ ทรัสส์
Share

Share stories you like to your friends