คุณกำลังอ่าน: “ถึงท่านแม่ผู้เป็นที่รัก จากนี้พระองค์คงเริ่มต้นเดินทางครั้งสุดท้าย เพื่อไปอยู่กับท่านพ่อที่่รออยู่ก่อน ข้าพเจ้าอยากกล่าวต่อพระองค์ว่า ‘ขอบคุณ’…ขอทูตสวรรค์ช่วยขับกล่อมท่าน ให้ได้พักผ่อน”

Search

“ถึงท่านแม่ผู้เป็นที่รัก จากนี้พระองค์คงเริ่มต้นเดินทางครั้งสุดท้าย เพื่อไปอยู่กับท่านพ่อที่่รออยู่ก่อน ข้าพเจ้าอยากกล่าวต่อพระองค์ว่า ‘ขอบคุณ’…ขอทูตสวรรค์ช่วยขับกล่อมท่าน ให้ได้พักผ่อน”
Share

Share stories you like to your friends