Search

“เงินจ่ายค่าไฟก็ไม่มี ยังต้องมาจ่ายค่าจัดงานให้ท่านอีก” ชายชาวเวลส์ตะโกนใส่คิงชาร์ลส์ ในขบวนเสด็จ
Share

Share stories you like to your friends