Search

ไม่แคร์กลิ่น! รองเท้า Birkenstock ที่ ‘สตีฟ จ็อบส์’ เคยใส่ช่วงปี 1970 ถูกประมูลไปในราคา 7.8 ล้านบาท
Share

Share stories you like to your friends