Search

เนเธอร์แลนด์ประกาศห้ามใช้ก๊าซหัวเราะ ตั้งแต่มกราคมปี 2023 ยกเว้นกรณีใช้เพื่อการแพทย์ 
Share

Share stories you like to your friends