Search

ศาลฎีกานิวซีแลนด์ตัดสิน การกําหนดอายุเลือกตั้งไว้ที่ 18 ปี ถือว่าละเมิดสิทธิเยาวชนที่เด็กกว่า
Share

Share stories you like to your friends