Search

ไผ่ ดาวดิน พร้อมกลุ่มทะลุฟ้า เข้ายื่นหนังสือ ต่อ สตช. ให้ชดใช้ค่าเสียหาย และรับผิดชอบ กรณีสลายชุมนุม 18 พ.ย.
Share

Share stories you like to your friends