Search

ประชาชนมีปืน จึงป้องกันตัวเองได้? รัฐบาลอิสราเอลจะให้ผู้คนเข้าถึงปืนได้ง่ายขึ้น หลังมีเหตุกราดยิง
Share

Share stories you like to your friends