Search

ขยะในมหาสมุทรอาจเลวร้ายกว่าที่คิด นักวิจัยชี้ มีพลาสติก 171 ล้านล้านชิ้น หนักรวมกันทั้งหมด 2.3 ล้านตัน
Share

Share stories you like to your friends