Search

เราควรมีจินตนาการว่า ประเทศเป็นของราษฎร แม้อาจจะยังไม่เป็นของราษฎรเสียทีเดียว
Share

Share stories you like to your friends