ให้หนังสือช่วยนำทาง: ประโยคชวนขบคิดเข้าใจชีวิตจากหนังสือ 30 เล่ม

Charles William Eliot บอกว่า หนังสือคือเพื่อนที่สงบและสม่ำเสมอที่สุด แถมยังเป็นที่ปรึกษาที่เฉลียวฉลาดและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด และสุดท้ายยังเป็นครูผู้อดทนที่สุด หนังสือเป็นเสมือนคลังของภาษาและภูมิปัญญาที่แสนคมคายและตกทอดลงมาจากยุคสู่ยุค ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เพียงแค่ประโยคๆ เดียว จะสามารถตราตรึงและเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความคิดจิตใจของเราได้

 

ด้วยพลังของภาษาและความคิด The MATTER จึงรวบรวมประโยคสั้นๆ ที่คมคายชวนขบคิดจากงานเขียนหลายยุคหลายสมัย ที่หลายเล่มอาจจะเคยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านมาแล้วมากมาย

 

 

“Something that is loved is never lost.”

‘สิ่งใดก็ตามที่เป็นที่รัก สิ่งนั้นย่อมไม่มีวันสูญหายไป’

Beloved, Toni Morrison

 

“It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting.”

‘เพราะความฝันที่กลายเป็นความจริงได้ สิ่งนี้แหละที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ’

The Alchemist, Paulo Coelho

 

 

“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.”

‘ไม่มีความรวดร้าวใดยิ่งใหญ่เกินกว่าการเก็บเรื่องราวที่ไม่สามารถเล่าออกไปได้ไว้ภายใน’

I Know Why the Caged Bird Sings, Maya Angelou

 

“Terror made me cruel”

‘ความโหดร้ายทำให้เราร้ายกาจ’

Emily Brontë, Wuthering Heights

 

“Love is the longing for the half of ourselves we have lost.”

‘ความรักคือการอยู่เพื่ออีกครึ่งหนึ่งตัวเราที่เราได้ทำหายไป’

The Unbearable Lightness of Being, Milan Kundera

 

“You can think clearly only with your clothes on.”

‘เราจะคิดอะไรได้อย่างปรุโปร่งก็ต่อเมื่อใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย’

The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood

 

“I know not all that may be coming, but be it what it will, I’ll go to it laughing.”

‘ผมไม่ได้รู้ทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามา แต่ก็ให้มันเป็นอย่างนั้น สิ่งที่ผมจะทำคือเผชิญหน้าพวกมันไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ’

Moby Dick, Herman Melville

 

“It’s much better to do good in a way that no one knows anything about it.”

‘มันเป็นการดีกว่ามากที่เราจะทำสิ่งดีๆ โดยที่ไม่จำเป็นใครมารู้อะไรด้วย’

Anna Karenina, Leo Tolstoy

 

“Anyone who ever gave you confidence, you owe them a lot.”

‘ใครก็ตามที่มอบความมั่นใจให้กับคุณ คุณติดหนี้คนๆ นั้นไม่น้อย’

Breakfast at Tiffany’s , Truman Capote

 

“We dream in our waking moments, and walk in our sleep.”

‘เราต่างฝันในห้วงขณะที่เราตื่น และตื่นในขณะที่เราหลับ’

The Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne

 

 

“Life appears to me too short to be spent in nursing animosity or registering wrongs.”

‘ชีวิตดูจะสั้นเกินกว่าที่จะให้เวลากับความเป็นศัตรูหรือสะสมสิ่งผิดต่างๆ’

Jane Eyre, Charlotte Bronte

 

 

“You forget what you want to remember, and you remember what you want to forget.”

‘เราจะลืมสิ่งที่เราอยากจำ และเราจะจำสิ่งที่เราอยากลืม’

The Road, Cormac McCarthy

 

“Finally, from so little sleeping and so much reading, his brain dried up and he went completely out of his mind.”

‘จากการที่ได้นอนเพียงเล็กน้อยและการอ่านหนังสือจำนวนมาก ในที่สุดแล้วสมองของเขาก็แห้งเหือดและประสาทเสียไปโดยสมบูรณ์’

Don Quixote, Miguel de Cervantes Saavedra

 

“Life is easy to chronicle, but bewildering to practice.”

‘ชีวิตมันง่ายที่จะพูดถึง แต่แสนจะยุ่งยากตอนที่ต้องลงมือทำ’

A Room with a View, E. M. Forster

 

“Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.”

‘ความทรงจำทำให้เราอบอุ่นหัวใจ แต่พร้อมๆ กันนั้นมันก็ฉีกเราเป็นชิ้นๆ’

Kafka on the Shore, Haruki Murakami

 

“History, Stephen said, is a nightmare from which I am trying to awake.”

‘อดีต, สตีเฟ่นกล่าว เป็นฝันร้ายที่ผมอยากจะตื่น’

Ulysses ,James Joyce

 

“It is a great misfortune to be alone, my friends; and it must be believed that solitude can quickly destroy reason.”

‘เป็นเรื่องโชคร้ายที่จะต้องอยู่คนเดียว เพื่อนรัก และควรเชื่อเถอะว่า ความเดียวดายเป็นสิ่งที่ทำลายเหตุผลได้อย่างรวดเร็ว’

The Mysterious Island, Jules Verne

 

“The only lies for which we are truly punished are those we tell ourselves.”

‘คำโป้ปดเดียวที่เราต้องถูกลงโทษ คือคำลวงที่เราหลอกตัวเอง’

In a Free State, V.S. Naipaul

 

“Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.”

‘ทุกวันนี้ผู้คนรู้ราคาของทุกๆ อย่าง แต่ไม่รู้จักคุณค่าใดๆ เลย’

The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde

 

“We need never be ashamed of our tears.”

‘เราไม่ต้องละอายในขณะที่เราหลั่งน้ำตา’

Great Expectations, Charles Dickens

 

“You have to know how to accept rejection and reject acceptance.”

‘เราต้องเรียนรู้วิธีที่จะยอมรับการถูกปฏิเสธ และในขณะเดียวกันต้องรู้จักปฏิเสธการยอมรับด้วย’

Bradbury Stories: 100 of His Most Celebrated Tales, Ray Bradbury

 

 

“Nothing is so painful to the human mind as a great and sudden change.”

‘ไม่มีอะไรที่เจ็บปวดสำหรับจิตใจมนุษย์เท่ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน’

Frankenstein, Mary Shelley

 

“It doesn’t matter who you are or what you look like, so long as somebody loves you.”

‘ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือหน้าตาเป็นยังไง ต่างก็ไม่เป็นปัญหาอะไร สำหรับคนที่รักคุณ’

The Witches, Roald Dahl

 

“In spite of everything, I still believe people are really good at heart.”

‘สำหรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ฉันก็ยังเชื่อว่าผู้คนนั้นจริงๆ มีความดีอยู่ในหัวใจ’

The Diary of Anne Frank, Anne Frank

 

“I can’t go back to yesterday because I was a different person then.”

‘ฉันไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปเมื่อวานได้ เพราะตัวฉันเองได้กลายเป็นอีกคนที่ต่างไปจากเมื่อวานแล้ว’

Alice in Wonderland, Lewis Carroll

 

“It is better to love wisely, no doubt: but to love foolishly is better than not to be able to love at all.”

‘เป็นเรื่องดีที่จะรักอย่างฉลาด ไม่ต้องสงสัยเลย แต่มันก็ยังดีกว่าถ้าเราจะรักอย่างโง่งม ดีกว่าการที่ไม่สามารถรักใครได้เลย’

Vanity Fair – ,William Makepeace Thackeray

 

“The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too.”

‘สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการสูญเสียตัวเราเองจากการที่เรารักใครบางคนมากไป จนลืมไปว่าตัวเราเองก็มีความพิเศษเช่นกัน’

Men Without Women, Ernest Hemingway

 

“No one can make you feel inferior without your consent.”

‘ไม่มีใครทำให้เรารู้สึกต้อยต่ำได้ ถ้าเราไม่ยินยอม’

This is My Story, Eleanor Roosevelt

 

“Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.”

‘เทพนิยายนั้นมันจริงยิ่งกว่าเรื่องจริง ไม่ใช่เพราะนิทานบอกว่ามีมังกรอยู่จริง แต่เพราะนิทานกำลังบอกเราว่า มังกรสามารถถูกสังหารได้’

Coraline, Neil Gaiman

 

“Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.”

‘ความสุขในผู้คนที่เฉลียวฉลาด เท่าที่ผมทราบเป็นสิ่งที่หายากที่สุด’

The Garden of Eden, Ernest Hemingway

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

http://www.stylist.co.uk

http://www.livingly.com

http://www.shortlist.com

https://www.bustle.com

https://quotecatalog.com

https://www.goodreads.com

Share This!
  • 4.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4.2K
    Shares
No Comments Yet

Comments are closed