“เรียนศิลป์ฯ ไม่ตกงาน” เมื่อโลกสมัยใหม่ต้องการคนสายมนุษยศาสตร์

“And that depends on skills fostered by the liberal arts, such as creativity, aesthetic sensibility and social, political and psychological insight.” – Fareed Zakaria   ในโลกการศึกษา การเลือกเรียนของเด็กๆ ดูเป็นสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเองอยู่บ้าง ด้านหนึ่งเราก็บอกว่าจงเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ ในขณะเดียวกันการศึกษามันก็คือการลงทุน ลงทั้งเวลา ลงทั้งเงิน และเป็นการเลือกไปสู่อนาคตของตัวเอง คำถามที่คนอื่น ตัวเราเอง ไปจนถึงคนในสาขาวิชาการก็ถามอยู่เสมอว่า เรียนแล้วไปไหน? จบไปทำอะไรได้บ้าง?   สายศิลป์-สาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์-อักษรศาสตร์ … Continue reading “เรียนศิลป์ฯ ไม่ตกงาน” เมื่อโลกสมัยใหม่ต้องการคนสายมนุษยศาสตร์