ไทยติดอันดับ 7 ของประเทศที่ ‘อยู่กับความเป็นจริงน้อยที่สุด’

 

1. Ignorant นี่หมายความยังไงดี จะว่า “ไม่รู้เรื่องรู้ราว” มันก็ใช่ แต่ดูเหมือนจะมีความหมายไปในเชิง “เพิกเฉย ไม่มองเห็นความเป็นจริง” ด้วย

2. Ipsos Mori เขาไปสำรวจคน 27,250 คน ด้วยการตอบแบบสอบถาม โดยมีคนจาก 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อดูว่าคนแต่ละประเทศมี “ความเข้าใจผิด มองไม่เห็นความเป็นจริง” (แต่ดันคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อคือความจริง) มากแค่ไหน โดยคำถามจะมีอยู่หลายด้าน เกี่ยวกับมุสลิม เกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับประชากรประเด็นสำคัญต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาพวกนี้ ฯลฯ

3. โดยเขาให้ผู้ตอบแบบสอบถาม “ลองประเมินค่าจริง” ดู แล้วเอามาเทียบกับค่าจริงๆ ว่ามันห่างกันสักแค่ไหน ยิ่งห่างมาก แปลว่ายิ่งไม่มองเห็นความจริง


4. ลองตอบดูก็ได้นะครับ อย่าเพิ่งดูเฉลย

 • ใน 100 คน คุณคิดว่ามีชาวมุสลิมกี่คน (ในประเทศของคุณ) [16/4.9]
 • ในปี 2020 (ในอนาคต) คุณคิดว่า ใน 100 คนจะมีชาวมุสลิมกี่คน (ในประเทศของคุณ) [21/6]
 • คุณคิดว่าถ้าไปสำรวจ คนกี่ % ในประเทศของคุณจะบอกว่า “มีความสุข”
  [51/93]
 • คุณคิดว่าถ้าไปสำรวจ คนกี่ % ในประเทศของคุณจะไม่โอเคกับการรักเพศเดียวกัน (Morally Unacceptable)
 • คุณคิดว่าถ้าไปสำรวจ คนกี่ % ในประเทศของคุณจะไม่โอเคกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้แต่งงานกัน
 • คุณคิดว่าถ้าไปสำรวจ คนกี่ % ในประเทศของคุณจะไม่โอเคกับการทำแท้ง
 • คุณคิดว่าครัวเรือน 70% ที่มีรายได้ต่ำสุดของประเทศ มีทรัพย์สินเป็นจำนวนกี่ % ของประเทศ [33/9]
 • ทุกๆ 100 ครัวเรือน คุณคิดว่าคนที่อยู่อาศัย เป็นเจ้าของบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นกี่ครัวเรือน [51/70]
 • คุณคิดว่ากี่ % ของ GDP ของประเทศ ที่ใช้ไปกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ [30/7] 
 • คุณคิดว่าตอนนี้ประเทศคุณมีประชากรกี่คน [70m/67.96m]
 • คุณคิดว่าในปี 2050 ประเทศคุณจะมีประชากรกี่คน [80m/62.45m]

เฉลยอยู่ด้านหลังของแต่ละข้อ ถ้าไม่มีคือไม่มีข้อมูลไทย ตัวเลขแรกคือตัวเลข Average Guess คือ “ค่าทายเฉลี่ย” ส่วนตัวเลขหลังคือตัวเลขจริงจากการสำรวจ ซึ่งได้จาก World Values Survey, PEW Research Center ด้วย

4. IPSOS MORI เขาก็เอาคำตอบเหล่านี้แหละ มาประเมินหาค่าความ Ignorant ของแต่ละประเทศ ซึ่งมีบทสรุปดังนี้

 • ประเทศส่วนมากคิดว่าประเทศตนมีมุสลิมมากกว่าที่มีอยู่จริง
 • ทุกประเทศคิดว่าคนในประเทศของตนมีความสุขน้อยกว่าที่สำรวจมาได้
 • ประเทศส่วนมากยอมรับการรักเพศเดียวกัน การทำแท้ง และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน มากกว่าที่คิด
 • ทุกประเทศคิดว่ารายได้เท่าเทียมมากกว่าที่เป็นอยู่จริง

ที่มาข้อมูล https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3817/Perceptions-are-not-reality-what-the-world-gets-wrong.aspx

Share This!
 • 4.4K
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
  4.4K
  Shares
No Comments Yet

Comments are closed