สำรวจกระเป๋าเงินคนไทย : รายได้-รายจ่าย-หนี้สินเฉลี่ย ต่อเดือนต่อครัวเรือน

สิ้นเดือนใกล้จะมาเยือนอีกแล้ว สัปดาห์นี้ เราก็จะเห็นทั้งรอยยิ้มกว้างๆ ของเพื่อนที่อ้ากระเป๋ารับเงินเข้าไปเต็มๆ กับรอยยิ้มเจื่อนๆ ของเพื่อนที่ใช้เงินเผื่ออนาคตไปแล้วในเดือนที่ผ่านมา The MATTER เลยอยากชวนไปสำรวจกระเป๋าเงินของคนไทย ต้อนรับสิ้นเดือนที่กำลังใกล้เข้ามากันสักหน่อย จะไปสะกิดไหล่ขอดูกระเป๋าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็คงไม่ได้ เราเลยขอเปิดดูรายงาน ‘การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน’ ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่เก็บข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของทุกครัวเรือน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 2558 คือปีล่าสุดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเก็บข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนมา … Continue reading สำรวจกระเป๋าเงินคนไทย : รายได้-รายจ่าย-หนี้สินเฉลี่ย ต่อเดือนต่อครัวเรือน