ร่วมหาเหตุผล ทำไมเราต้องยืนตรงเวลาได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ไปกับคลิป ‘เหตุผล : The Reason’

กว่าหนึ่งเดือนแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยความเศร้าเริ่มกลับสู่สภาพปกติทีละน้อย

ตลอดเดือนกว่าๆ ที่ผ่านมา เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีหลายต่อหลายครั้ง เป็นภาพที่หลายคนร่วมแรงร่วมใจออกมาทำอะไรสักอย่าง เพื่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเคารพ ชวนให้รู้สึกว่าสังคมเราก็ยังมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้

screen1

‘ไทยประกันชีวิต’ เองก็เช่นกัน โดยเนื่องในโอกาสที่จะแสดงความจงรักภักดี และปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ จึงได้เผยแพร่แคมเปญและภาพยนตร์โฆษณา ‘เหตุผล : The Reason’ เพื่อให้คนไทยได้ฉุกคิดถึงเหตุผลของความจงรักภักดี ผ่านคำถามว่าทำไมเราต้องยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี

เพราะแม้การคิดต่างอาจเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการคิดต่างอย่างเข้าใจ

หากได้ติดตามศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆ แล้ว จะพบว่าพระองค์ทรงพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม และพระปรีชาสามารถที่ทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยพระราชปณิธานที่เห็นประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้หากจะประโยคที่พูดกันว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกก็คงจะไม่ผิดไปจากความจริงนัก

screen2

โฆษณาชุดนี้ นอกจากจะชวนให้ฉุกคิดถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเหตุผลของการยืนถวายความเคารพแล้ว ยังแฝงไว้ด้วยการกระตุ้นให้คนไทยเปลี่ยนจากความรักและความจงรักภักดี ให้กลายเป็นพลังในการดำเนินชีวิต สร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยน้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่ในระดับเล็กที่สุดกับตัวเองและคนรอบข้าง ไปจนถึงระดับใหญ่อย่างสังคมและประเทศชาติ

เพื่อให้เป็นการแสดงความจงรักภักดีที่สะท้อนถึงความตั้งใจของคนไทยทุกคนและเป็นการตอบสนองต่อพระราชปณิธานที่ต้องการให้ประเทศชาติพัฒนาและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ The MATTER จึงสำรวจเหตุผลและแรงบันดาลใจที่ได้จากในหลวงของบุคคลจากแต่ละวงการมาด้วยและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคุณเองก็จะค้นหาเหตุผลของตัวเองเจอเช่นกัน

 

1. อัจฉรียา จัตตุพร

atchareeya

อาชีพ : ครีเอทีฟโฆษณา

“การที่คนๆ นึงต้องกลายเป็นพระราชา ตลอดทั้งชีวิตคือการทำเพื่อคนอื่น แค่นั้นก็เป็นการเสียสละช่วงเวลาในชีวิตที่ท่านควรจะมีมากๆ แล้ว  ถ้ามองดีๆ ในหลวงก็สอนให้เราคิดถึงคนอื่น ทำเพื่อคนอื่นเสมอ เลยรู้สึกว่าก็อยากเอาสิ่งที่ในหลวงสอน มาทำเพื่อคนอื่นต่อไป”

 

2. ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์

bella-copy

อาชีพ : Maketer

“ตอนเด็กๆ คิดว่าการยืนตอนเพลงสรรเสริญเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ แต่พอโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันดี เพราะเราได้ซึมซับพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่าน และยังเป็นการแสดงออกของความรักที่ประชาชนมีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรา ในหลวงทำให้เราเห็นว่า  ถ้าเราอยากแก้ปัญหาและเห็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริง เราควรลงไปดูด้วยตัวเอง เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเร็วที่สุด บ่อยครั้งที่เบลล์เห็นพระองค์ท่านเดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยตัวพระองค์เองแม้จะไปที่ลำบากมากๆ ก็ตาม”

 

3. ปลื้ม พงษ์พิศาล

pluem

อาชีพ : นิสิต

“การยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ในความคิดผมมันเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทำให้กับประเทศ ผมเห็นท่านทำทุกอย่าง เก่งในหลายๆ ด้าน ก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากจะทำได้แบบนั้นบ้าง”

 

Share This!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
No Comments Yet

Comments are closed