Social Distancing มีราคาที่ต้องจ่าย: เมื่อความเหลื่อมล้ำทำให้คนจนแบกรับการกักตัวไม่ไหว

แม้วิกฤติโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อผู้คนทุกชนชั้น แต่ระดับความรุนแรงที่คนต่างฐานะต้องเจอนั้นย่อมไม่เท่ากัน   หลายวันมานี้เราได้ยินคำว่า ‘Social distancing’ ที่หมายถึงนโยบายที่ให้ผู้คนใช้ชีวิตโดยรักษาระยะห่างระหว่างกันมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งการเก็บตัวอยู่ที่บ้าน และไม่ออกเดินทางไปไหนถ้าไม่จำเป็น เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในบ้านเรา แต่ถึงอย่างนั้น เราคงแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Social distancing และการกักตัวเองอยู่แต่ภายในบ้านนั้น มันมีราคาที่ต้องจ่าย และไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแบกรับกับสถานการณ์ที่ได้อย่างเทียมกันแน่ๆ ยิ่งกับกรณีผู้ที่มีฐานะยากจน … Continue reading Social Distancing มีราคาที่ต้องจ่าย: เมื่อความเหลื่อมล้ำทำให้คนจนแบกรับการกักตัวไม่ไหว