ประชาชนตื่นตัวสูง หรือมีตัวละครลับ? ยอดคนสนับสนุน สนช.แก้กฎหมาย กกต.ทะลุเพดาน เหนือกว่าสถิติเดิม 25 เท่า

ที่ผ่านมา การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 77 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัด ‘รับฟังความคิดเห็นประชาชน’ ก่อนจะออกกฎหมายใดๆ มักเป็นไปในเชิงพิธีกรรรมเสียมากกว่า บางเวทีรับฟังความคิดเห็นมีแต่ตัวแทนภาครัฐ หรือการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ หลายครั้งก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแค่หลักหน่วย (อันนี้เรื่องจริง บางฉบับมีแค่คนเดียว) แต่ สนช.กำลังจะสร้างสถิติใหม่ขึ้นมา เมื่อ ‘ร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมาย … Continue reading ประชาชนตื่นตัวสูง หรือมีตัวละครลับ? ยอดคนสนับสนุน สนช.แก้กฎหมาย กกต.ทะลุเพดาน เหนือกว่าสถิติเดิม 25 เท่า