ห้าม Y ห้ามฉายรักร่วมเพศ วัฒนธรรมการเสพซีรีส์ Y ในจีน ประเทศที่แบนเนื้อหาของเพศที่ 3

ความสัมพันธ์ คนรัก ฉากกุ๊กกิ๊ก หวานแหววให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ มักเป็นหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ และมักมีประเด็นนี้ปรากฎอยู่ในซีรีส์ต่างๆ ไม่ว่าจะของไทย ของจีน เกาหลี หรือญี่ปุ่น แต่ปัจจุบัน ประเด็น ‘ความรัก’ ในซีรีส์เริ่มเปิดกว้างมากขึ้น มากกว่าแค่สำหรับตัวละครหญิง-ชาย แต่ยังไปถึงตัวละครรักร่วมเพศ ที่แสดงออกถึงความรักอย่างเปิดเผย หรือซีรีส์บางเรื่องที่มีตัวพระ-นาง เป็นเพศเดียวกันเลยด้วย ซึ่งความนิยของซีรีส์ … Continue reading ห้าม Y ห้ามฉายรักร่วมเพศ วัฒนธรรมการเสพซีรีส์ Y ในจีน ประเทศที่แบนเนื้อหาของเพศที่ 3