Search

อาการทางจิตที่ ‘โจ๊กเกอร์’ เป็น มีชื่อว่า Pseudobulbar Affect – PBA ควบคุมหัวเราะไม่ได้-สีหน้าไม่ตรงกับอารมณ์
Share

Share stories you like to your friends