Search

นักวิจัยเผย ปลาดึกดำบรรพ์ที่ได้ชื่อว่า ‘ฟอสซิลที่ยังมีชีวิต’ อาจมีอายุยืนยาวถึงหนึ่งศตวรรษ
Share

Share stories you like to your friends