Search

ญาติของเหยื่อจากคดี ‘เจฟรี่ย์’ เผย ซีรี่ส์ใหม่ ‘Dahmer – Monster’ ทำให้พวกเขาบอบช้ำอีกครั้ง
Share

Share stories you like to your friends