Search

อังกฤษ-อิตาลี-ญี่ปุ่น ประกาศร่วมมือสร้างเครื่องบินรบรุ่นใหม่ ที่จะมี AI ‘อ่านใจ’ นักบินได้
Share

Share stories you like to your friends