Search

ฮังการีเตรียมยกเลิกภาษีสำหรับแม่ที่มีลูกมากกว่า 4 คน หวังเพิ่มจำนวนประชากรของประเทศ แทนการยอมรับผู้อพยพ
Share

Share stories you like to your friends