Search

‘โซเชียลมีเดียไม่ได้มีเพื่อช่วยธุรกิจของคุณ’ หัวหน้าข่าวของเฟซบุ๊กประกาศกับสื่อ และนิตยสาร ในงานประชุมสื่อมวลชนในสหรัฐฯ
Share

Share stories you like to your friends