Search

VoiceTV เตรียมฟ้อง กสทช. หลังออกคำสั่ง ‘จอดำ’ ทั้งสถานี 15 วัน เป็นการถูกลงโทษครั้งที่ 21 ในยุค คสช.
Share

Share stories you like to your friends