Search

ในสวีเดน มีกฎหมายที่สนับสนุนพนักงาน ลางานได้เต็มที่ 6 เดือน เพื่อใช้โอกาสนี้ไปเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว
Share

Share stories you like to your friends