Search

กลับมาป๊อบปูลาร์ เมื่อไม่อยู่แล้ว โพลเผยคะแนนนิยมของอดีตผู้นำโซเวียต ‘โจเซฟ สตาลิน’ เพิ่มขึ้นมาถึง 70%
Share

Share stories you like to your friends