Search

เก็บอากาศไว้เป็นความทรงจำ บริษัทญี่ปุ่นผลิตกระป๋องอากาศจากยุคเฮเซ เป็นที่ระลึกหลังเข้าสู่ยุคเรวะ
Share

Share stories you like to your friends