Search

ตำรวจและเจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย เสียชีวิตมากกว่าร้อยคน เพราะเหนื่อยล้าจากงานหนักช่วงเลือกตั้ง
Share

Share stories you like to your friends